Air festival

Musikfestivaler

Festival i utlandet

I Sverige finns som vi har skrivit om redan, många härliga festivaler att besöka om somrarna. En del mindre, en del relativt stora. Men även de allra största här på hemmaplan är inte ens i närheten i storleksordning om vi…

Stora musikfestivaler

Musikfestivaler är något som det bara blir fler och fler av. Det finns många anledningar till detta, dels kan arrangörerna räkna med att det kommer mycket folk eftersom det är flera artister med som alla har sin egna publik. Det…